Успішне місто

Інфінітив в англійській мові

Найвідоміший приклад інфінітива — цитата Шекспіра «To be or not to be» («Бути чи не бути»).

Що таке infinitive?

Інфінітивом називають початкову форму дієслова: to go (йти), to learn (вчити), to understand (розуміти). Будь-який тип дієслова можна поставити у форму інфінітива, навіть фразові дієслова. 

Роль інфінітива — загальне обговорення дії, а не конкретного випадку її виконання. Розгляньмо два речення:

 • I need to win (Мені потрібно перемогти). 
 • I win in this game (Я перемагаю у цій грі).

У першому реченні головним дієсловом виступає need, а інфінітив to win використовується як уточнення. Тобто дія «перемогти» практично не виконується, обговорюється лише потреба. В другому — стандартна форма win описує дію перемоги.

Мовний центр Grade запрошує на курси англійської для дітей онлайн або офлайн у нашому офісі в центрі Києва.

Як розпізнати інфінітив у реченні?

В українській мові дієслова із закінченням «-ти» — це інфінітив (робити, говорити, співати). А як щодо англійської? У 90% випадків інфінітив можна розпізнати за часткою to, яка вживається перед дієсловом. Пам’ятайте, що інфінітив може виконувати найрізноманітніші функції: бути як підметом, так і присудком, виступати в ролі прислівника чи прикметника, а також вживатись у вставних словах.

Дві форми інфінітива

Інфінітив може мати форми активного та пасивного стану. Зрозуміти, де з них яка — досить легко, варто тільки звернути увагу на підмет. Якщо він виконує основну дію, перед вами активна форма, а якщо дію виконують над підметом — однозначно пасивна. Наприклад:

 • Активна. We should tell her the truth (Ми повинні сказати їй правду).
 • Пасивна. She should be told the truth (Їй повинні сказати правду).

Коли зникає частка to?

Так званий, голий інфінітив (Bare Infinitive або Zero Infinitive) не має частки to. Розгляньмо шість основних правил його вживання.

Інфінітив без частки to використовується після допоміжних дієслів:

 • Shall we talk about it? (Поговоримо про це?)
 • I don’t see any problem (Я не бачу жодної проблеми).
 • We will come to this party (Ми прийдемо на цю вечірку).

Частка to не потрібна з інфінітивом після модальних дієслів (окрім ought to та have to):

 • Citizens must obey the law (Громадяни повинні дотримуватися закону).
 • It can be true (Це може бути правдою).

Нульовий інфінітив також актуальний в деяких модальних конструкціях (had better, would rather, would sooner, cannot but та інших), а також після прислівників except, than, but, save:

 • I cannot but object to this proposal (Я не можу не заперечити на цю пропозицію).
 • We would rather work with people we like (Ми б краще співпрацювали з людьми, які нам подобаються).
 • We did almost everything we could, except work on ourselves (Ми зробили практично все, що могли, крім роботи над собою).

Голий інфінітив вживається після дієслів, що виражають почуття або сприйняття:

 • We’ve never seen him play basketball before (Ми ніколи раніше не бачили, щоб він грав у баскетбол).
 • I heard her open the door (Я чув, як вона відкривала двері).

Без частки to інфінітив потрібен після дієслів, що означають дозвіл або примус:

 • My mom made me stay home yesterday (Моя мама змусила мене залишитись вдома вчора).
 • Let me drive you home (Дозволь мені відвезти тебе додому).

Після питальної фрази why not (чому б не…) частка to біля інфінітива також не знадобиться:

 • Why not try? (Чому б не спробувати?)

Ми розглянули все, що вам необхідно знати про інфінітив. Зверніть увагу, ви щодня використовуєте його у розмовах та на письмі, сподіваємось тепер ви будете робити це більш впевнено та без помилок. Інфінітив — це базова граматична тема, яку ми детально вивчаємо на курсах Grade Education Centre. Приєднуйтесь та вивчайте англійську із задоволенням!